Rezervační systém
Seznam tříd
Následující seznam obsahuje především identifikace tříd, ale nacházejí se zde i další netriviální prvky, jako jsou struktury (struct), unie (union) a rozhraní (interface). V seznamu jsou uvedeny jejich stručné popisy:
oCCAdminSprávcovské rozhraní databáze
oCCAutoIncrementPočítadlo
oCCBackupPomocná třída pro zálohu databáze
oCCBkHeaderHlavička úseku binárních dat
oCCBlobTřída pro úschovu pole binárních dat
oCCBlobExšablona třídy pro pole binárních dat a další prvek
oCCBusAutobus
oCCBusesKontajner autobusů
oCCCitiesKontajner měst
oCCCityMěsto
oCCClientAppHlavní třída klientské aplikace
oCCClientConnectionKlientská část komunikačního rozhraní
oCCClientMsgKlientská část pro komunikaci pomocí zpráv
oCCClientQueryPřevod databázového dotazu do binární podoby
oCCClientTcpKlientská část pro komunikaci pomocí TCP protokolu
oCCCommandTřída pro zapouzdření předávaných dat na klientu
oCCGraphicsGrafický interface
oCCLogicTřída na převod uživatelských dotazů na dotazy pro databázi
oCCMemoryDbHlavní třída databáze
oCCMsgEndpointTřída pro obsluhu přenosu zpráv mezi procesy
oCCPlanPlán autobusu
oCCPlansKontajner plánů
oCCQueryTřída určující klientské rozhraní mezi databází a zbytkem programu
oCCReadJournalTřída pro obnovení dat z žurnálu
oCCReadWriteLockSynchronizace přístupu typu více čtení - jeden zápis
oCCRestorePomocná třída pro obnovení databáze ze zálohy
oCCSeatSedadlo v autobusu
oCCServerAppSprávcovský terminál
oCCServerConnectionServerová část komunikace
oCCServerHttpServerová část pro komunikaci s HTTP klientem
oCCServerMsgServerová část komunikace pomocí zpráv Windows
oCCServerQueryPřevod binárních dat na dotaz do databáze
oCCServerTcpServerová část TCP komunikace
oCCSocketEndpointObsluha TCP zakončení
oCCWriteJournalTřída pro zápis do žurnálu
oCRBusInfoInformace o autobusu
oCRBusPrintInformace o autobusu v lidsky čitelné podobě
oCRCityInfoInformace o městě
oCRDbInfoInformace o databázi
oCRMsgDataStruktura pro definici dodatečných parametrů
\CRPlanInfoInformace o plánu autobusu