Rezervační systém
Seznam souborů
Zde naleznete seznam všech dokumentovaných souborů se stručnými popisy:
[úroveň detailů 123]
o-Client
|o*ClientApp.h
|o*ClientConn.h
|o*ClientMsg.h
|o*ClientQuery.h
|o*ClientTcp.h
|o*Graphics.h
|\*Logic.h
o-Common
|o*Command.h
|o*Const.h
|o*MsgEndpoint.h
|o*Query.h
|o*SocketEndpoint.h
|\*UtilClass.h
\-Server
 o-Database
 |o*Backup.h
 |o*Bus.h
 |o*City.h
 |o*Journal.h
 |o*MemoryDb.h
 |o*Plan.h
 |\*Seat.h
 o*Admin.h
 o*ServerApp.h
 o*ServerConn.h
 o*ServerHttp.h
 o*ServerMsg.h
 o*ServerQuery.h
 \*ServerTcp.h