Rezervační systém
Ostatní stránky
Následující seznam odkazuje na další stránky projektu:
oServerová aplikace
oKlientská aplikace
oMeziprocesová komunikace
oZamykání položek databáze v operační paměti
oOtázka nepersitentní povahy databáze
oZálohování a obnova databáze
oPřenositelnost kódu
\Náměty k vylepšování a rozšiřování