menu
Závěrečné univerzitní práce
 • Testování výkonu Javy pro každého
  Diplomová práce
  Vedoucí: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
  Text dostupný zde
 • Zhodnocení použitelnosti Raspberry Pi pro distribuované výpočty
  Bakalářská práce
  Vedoucí: RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
  Text dostupný zde
Vědecké články
 • Unit Testing Performance in Java Projects: Are We There Yet?
  P. Stefan, V. Horký, L. Bulej, P. Tuma
  duben 2017
  ISBN: 978-1-4503-4404-3  
  Článek na ICPE '17 (Proceedings of the 8th ACM/SPEC on International Conference on Performance Engineering) zabývající se mírou využivání prostředků pro měření výkonu u open-source projektů v Javě hostovanými na GitHubu. Článek také obsahuje návrh nástroje, který by mohl pomoci zvýšit podíl projektů sledující výkon svého kódu.
  Odkazy: ACM library, text
 • Assessing Applicability of Power-Efficient Embedded Devices for Micro-Cloud Computing
  M. Kruliš, P. Stefan, J. Yaghob, F. Zavoral
  září 2015
  ISBN: 978-1-5151-2065-0   ISSN: 1613-0073
  Článek vycházející z mé bakalářské práce, kde jsem hodnotil možnosti použití počítače Raspberry Pi pro distribuované výpočty. Cílem bylo provést řádové srovnání výkonu, spotřeby a pořizovacích nákladů oproti běžným desktopovým a serverovým počítačům.
  Odkazy: lokálně nebo itat.ics.upjs.sk