Závěrečné univerzitní práce
 • Zhodnocení použitelnosti Raspberry Pi pro distribuované výpočty
  Bakalářská práce
  Vedoucí: RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
  Text dostupný zde
Vědecké články
 • Assessing Applicability of Power-Efficient Embedded Devices for Micro-Cloud Computing
  M. Kruliš, P. Stefan, J. Yaghob, F. Zavoral
  17. září 2015
  ISBN: 978-1-5151-2065-0   ISSN: 1613-0073
  Článek vycházející z mé bakalářské práce, kde jsem hodnotil možnosti použití počítače Raspberry Pi pro distribuované výpočty. Cílem bylo provést řádové srovnání výkonu, spotřeby a pořizovacích nákladů oproti běžným desktopovým a serverovým počítačům.
  Odkazy: lokálně nebo itat.ics.upjs.sk