menu
Některé projekty
 • ReCodEx
  Projekt pro automatické vyhodnocení domácích úloh z programování. Cílem je nahradit zastarávající CodEx, který je nyní používán na MFF UK. Při návrhu byly zohledněny aktuální požadavky uživatelů a zkušenosti s používáním stávající verze CodExu. Jednotlivé repozitáře jsou dostupné zde.
 • inicpp
  Inicpp je C++ knihovna pro parsování INI konfiguračních souborů s možností validace podle definovaného schématu. Při vývoji byl použit moderní standard C++14 a Google Test framework pro unit testy. Repozitář je dostupný zde.
 • zápočtový program na rezervaci míst v autobusech
  Program je v podobných specifikacích implementován v C++ i C#. Odkaz na stažení C++ verze je zde (dokumentace zde), C# verze s dokumentací v Git repozitáři zde (webová dokumentace zde, finální prezentace zde).
 • Android aplikace pro zkoušení slovíček
  Tato aplikace slouží převážně pro seznámení s vývojem pro Android pomocí Android NDK a knihoven Qt. Zdrojové soubory naleznete zde.
 • jednoduchý unixový benchmarkovací nástroj
  Unix benchmark je podmnožina nástroje používaného v mé bakalářské práci. Byl vytvořen jako semestrální práce pro předmět Programování v UNIXu. Repozitář zdrojových souborů je zde.
 • C++ implementace Huffmannova kódování
  zde
Weby