Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů, MFF UK
  • Letní stáž
  • červen 2016 — září 2016
  • Měření Java aplikací pomocí výkonnostních unit testů a automatická interpretace výsledků.