Rezervační systém
Náměty k vylepšování a rozšiřování

Výše uvedený seznam rozhodně není úplný, řada dalších oblastí není řešena či hotova, např. internacionalizace a lokalizace do dalších národních prostředí, podpora TCP přenosu po IPv6 atd.