BRS#
Class List
Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:
[detail level 12]
 NClient
 CMainClassHlavní třída klientské aplikace.
 NServer
 CMainClassHlavní třída serverové aplikace.
 CAutoIncrementTřída zajišťující vydání dalšího čísla v pořadí. Všechny metody jsou připravené na volání z více vláken.
 CBackupPomocná třída pro zálohu databáze.
 CBinaryValuesBinární data.
 CBkHeaderHlavička úseku binárních dat.
 CBusAutobus.
 CBusesKontajner autobusů.
 CBusInfoInformace o autobusu
 CBusLessPorovnávací objekt pro autobusy.
 CBusPrintTřída obsahující informace k vypsání autobusu.
 CCitiesKontajner měst.
 CCityMěsto.
 CCityInfoInformace o městě
 CClientAppHlavní třída klientské aplikace.
 CClientConnectionklientská část pro komunikaci pomocí TCP protokolu.
 CClientProcessKlientská třída zajišťující zpřístupnění vzdálené databáze ze serveru.
 CConstantsTřída obsahuje některé konstanty používané v programu.
 CDbInfoTřída složící k přenosu informací o databázi.
 CGraphicsTřída zajišťující grafický interface (vstup a výstup).
 CIAdminAdministrátorské rozhraní databáze.
 CIQueryKlientské rozhraní mezi databází a zbytkem programu.
 CLogicTřída na převod uživatelských dotazů na dotazy pro databázi.
 CMemoryDbHlavní třída databáze.
 CNetworkConnectionPomocná třída pro komunikaci. Serverová i klientská aplikace má třídy, které jsou potomky této a které dodají položky Reader_ a Writer_ .
 CPlanlán autobusu.
 CPlanInfoInformace o plánu autobusu
 CPlansKontajner plánů.
 CReadJournalTřída pro obnovení dat z žurnálu.
 CRestorePomocná třída pro obnovení databáze ze zálohy.
 CSeatSedadlo v autobusu.
 CServerAppHlavní třída klientské aplikace.
 CServerConnectionserverová část pro komunikaci pomocí TCP protokolu.
 CServerProcessServerová třída zajišťující zpřístupnění databáze vzálenému klientovi.
 CWriteJournalTřída pro zápis do žurnálu.